• Domestic Market:
  Beijing
  Guangdong
  Tianjin
  Hebei
  Shanxi
  Shandong
  Jiangsu
  Zhejiang
  Anhui
  Fujian
  Guangxi
  Hainan
  Hubei
  Hunan
  Jiangxi
  Henan
  Ningxia
  Qinghai
  Gansu
  Liaoning
  Jilin
  Heilongjiang
  Yunnan
  Guizhou
  Shanxi
  Shanghai
  Chongqing
  Sichuan
  Overseas Market:
  Asia Africa Europe America Oceania
  India Mauritius Ukraine Ecuador Australia
  Indonesia Reunion Island  Russia Venezuela  
  Kazakstan   Madagascar Turkey Columbia  
  Uzbekistan Nigeria   Mexico  
  Thailand Algeria   Peru  
  Dubai     Chile  
  Malaysia     U.S.A.  
  Pakistan        
  Bangladesh        
  Iraq        
  Cambodia        
  Afghanistan        
  Lebanon